TakstCom leverer systemer for takstingeniører, bygningsskyndige og rådgivere

Du trenger ikke mer for å drive din egen forretning

FRITTSTÅENDE OG UAVHENGIG

Verdien av en uavhengig takstingeniør er å ha noen som kan se ting fra utsiden - uten å være bundet av avtaler. TakstCom leverer og utfører rapporter som er tilpasset kundens behov - ikke et standardsystem kun styrt av kommersielle interesser. 
Takstsystemer bygd på en snart livslang erfaring i å drive egen bedrift. Og ikke bare taksering, men rådgivningstjenester som ligger tett opp til takstingeniørens daglige virke, KS systemer, rådgivning i å drive egen bedrift, - og ikke minst FAG rettede kurs.
Det er behov for takserings - tjenester, men vi må ta bla. forskrift til avhendingsloven §1.3, alvorlig, og stolt kunne si; "Jeg er uavhengig og jeg lar meg ikke påvirke av utsiktene til nye oppdrag fra samme oppdragsgiver, jeg er 100% uavhengig av alle partene i en bolighandel - det være seg forsikringer, eiendomsmeglere eller andre".

TakstCom ønsker å bidra til at alle takstingeniører kan stå med rak rygg å si denne setningen!

Da tar vi tilbake vårt gode omdømme.